Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 19 2017

ain
10:31
7106 d514 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viashakeme shakeme
ain
10:31

July 18 2017

20:55
0872 0f76 420
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viapoolun poolun
ain
20:14
Miłością trzeba się opiekować tak, jak swoim dzieckiem, żeby się nie zaziębiło, nie zwariowało, nie zgubiło się, nie rozchorowało, nie zobojętniało.
— Jan Twardowski
Reposted frominanutshell inanutshell vianinaisdead ninaisdead
ain
20:11
Miłość zaczyna się wtedy, kiedy oprócz tych wszystkich cudownych, przepięknych rzeczy nagle patrzymy na kogoś i widzimy: tutaj nędza, tam nędza, tam jakaś słabość, tutaj jakiś egoizm, tu coś totalnie nie gra, tam w ogóle jest coś, z czym nie wiem jak żyć. I w momencie kiedy w nas powstaje taka decyzja, że kocham tę osobę z tymi słabościami i będę z tymi jej słabościami szedł przez życie, i będę jej próbował w tych słabościach pomóc, dopiero tutaj zaczyna się miłość.
— Adam Szustak
Reposted fromnilnovisubsole nilnovisubsole viapoolun poolun
19:49
5136 f5c8 420
Reposted fromkimik kimik viamuladhara muladhara

July 19 2017

ain
10:31
7106 d514 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viashakeme shakeme
ain
10:31

July 18 2017

20:55
0872 0f76 420
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viapoolun poolun
ain
20:14
Miłością trzeba się opiekować tak, jak swoim dzieckiem, żeby się nie zaziębiło, nie zwariowało, nie zgubiło się, nie rozchorowało, nie zobojętniało.
— Jan Twardowski
Reposted frominanutshell inanutshell vianinaisdead ninaisdead
ain
20:11
Miłość zaczyna się wtedy, kiedy oprócz tych wszystkich cudownych, przepięknych rzeczy nagle patrzymy na kogoś i widzimy: tutaj nędza, tam nędza, tam jakaś słabość, tutaj jakiś egoizm, tu coś totalnie nie gra, tam w ogóle jest coś, z czym nie wiem jak żyć. I w momencie kiedy w nas powstaje taka decyzja, że kocham tę osobę z tymi słabościami i będę z tymi jej słabościami szedł przez życie, i będę jej próbował w tych słabościach pomóc, dopiero tutaj zaczyna się miłość.
— Adam Szustak
Reposted fromnilnovisubsole nilnovisubsole viapoolun poolun

July 19 2017

ain
10:31
7106 d514 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viashakeme shakeme
ain
10:31

July 18 2017

20:55
0872 0f76 420
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viapoolun poolun
ain
20:14
Miłością trzeba się opiekować tak, jak swoim dzieckiem, żeby się nie zaziębiło, nie zwariowało, nie zgubiło się, nie rozchorowało, nie zobojętniało.
— Jan Twardowski
Reposted frominanutshell inanutshell vianinaisdead ninaisdead

July 19 2017

ain
10:31
7106 d514 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viashakeme shakeme
ain
10:31

July 18 2017

20:55
0872 0f76 420
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viapoolun poolun

July 19 2017

ain
10:31
7106 d514 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viashakeme shakeme
ain
10:31
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl