Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 19 2017

ain
19:51
7322 6799 420
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality vialenifca lenifca

September 12 2017

ain
22:14
Co jakiś czas, absolutnie mimowolnie, ktoś uczy nas czegoś o nas samych.
— Ian McEwan
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaoutoflove outoflove

September 11 2017

ain
21:16
ain
21:15
Nie chciałam, aby zostawiał mnie w spokoju. Chciałam, aby ktoś zadawał mi pytania. Potrzebowałam tego. 
— Tarryn Fisher, Mud Vein
Reposted frommefir mefir viafutureiscoming futureiscoming
21:14
ain
21:14
Miłość to obecność.
— egzystencja
ain
21:14
0723 2806 420
Reposted fromaniamy aniamy viaHypothermia Hypothermia

September 10 2017

ain
10:07
Wszyscy od czasu do czasu się gubimy. Jednak trzeba wierzyć, że warto się szukać.
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viamilsabelle milsabelle

September 09 2017

ain
06:49
Spokój wewnętrzny. To dla mnie jedyne kryterium. Jeżeli zdarzy mi się osiągnąć przy kimś spokój wewnętrzny, to wówczas z tym kimś zostaję. Dopóty, dopóki ten spokój nie zniknie.
— Borszewicz, Mroki
Reposted fromwyliczanka wyliczanka viamojanazawsze mojanazawsze
06:49

September 03 2017

ain
00:00

"Boimy się wszyscy i bez wyjątku. Wchodząc w miłość, boimy się, że ją stracimy, trwając w niej boimy się, że to nie to, albo że nic w życiu już nas innego nie spotka. Nie mając miłości boimy się, że nigdy jej już nie znajdziemy."

Jakub Żulczyk

Reposted fromUndomiel Undomiel viawinterswallow winterswallow

August 27 2017

ain
16:35
7155 cfcf 420
Reposted fromkrzysk krzysk viaoutkapa outkapa
ain
16:17
A zresztą nieważne co ludzie powiedzą, ważne, by być w zgodzie z samą sobą.
— Magdalena Witkiewicz – Czereśnie zawsze muszą być dwie
Reposted fromnyaako nyaako viarudosci rudosci

August 26 2017

19:55
7112 612b 420
Reposted fromtoudii73 toudii73 viaRudeGirl RudeGirl

July 19 2017

ain
10:31
7106 d514 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viashakeme shakeme
ain
10:31

July 18 2017

20:55
0872 0f76 420
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viapoolun poolun
ain
20:14
Miłością trzeba się opiekować tak, jak swoim dzieckiem, żeby się nie zaziębiło, nie zwariowało, nie zgubiło się, nie rozchorowało, nie zobojętniało.
— Jan Twardowski
Reposted frominanutshell inanutshell vianinaisdead ninaisdead
ain
20:11
Miłość zaczyna się wtedy, kiedy oprócz tych wszystkich cudownych, przepięknych rzeczy nagle patrzymy na kogoś i widzimy: tutaj nędza, tam nędza, tam jakaś słabość, tutaj jakiś egoizm, tu coś totalnie nie gra, tam w ogóle jest coś, z czym nie wiem jak żyć. I w momencie kiedy w nas powstaje taka decyzja, że kocham tę osobę z tymi słabościami i będę z tymi jej słabościami szedł przez życie, i będę jej próbował w tych słabościach pomóc, dopiero tutaj zaczyna się miłość.
— Adam Szustak
Reposted fromnilnovisubsole nilnovisubsole viapoolun poolun
19:49
5136 f5c8 420
Reposted fromkimik kimik viamuladhara muladhara
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl