Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 19 2017

ain
10:31
7106 d514 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viashakeme shakeme
ain
10:31

July 18 2017

20:55
0872 0f76 420
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viapoolun poolun
ain
20:14
Miłością trzeba się opiekować tak, jak swoim dzieckiem, żeby się nie zaziębiło, nie zwariowało, nie zgubiło się, nie rozchorowało, nie zobojętniało.
— Jan Twardowski
Reposted frominanutshell inanutshell vianinaisdead ninaisdead
ain
20:11
Miłość zaczyna się wtedy, kiedy oprócz tych wszystkich cudownych, przepięknych rzeczy nagle patrzymy na kogoś i widzimy: tutaj nędza, tam nędza, tam jakaś słabość, tutaj jakiś egoizm, tu coś totalnie nie gra, tam w ogóle jest coś, z czym nie wiem jak żyć. I w momencie kiedy w nas powstaje taka decyzja, że kocham tę osobę z tymi słabościami i będę z tymi jej słabościami szedł przez życie, i będę jej próbował w tych słabościach pomóc, dopiero tutaj zaczyna się miłość.
— Adam Szustak
Reposted fromnilnovisubsole nilnovisubsole viapoolun poolun
19:49
5136 f5c8 420
Reposted fromkimik kimik viamuladhara muladhara

July 15 2017

ain
22:58
9760 554e 420
Reposted frometernaljourney eternaljourney via12czerwca 12czerwca

July 09 2017

ain
10:12
Może być tak, że lamentujesz, narzekasz albo siedzisz i zastanawiasz się "dlaczego". Może być tak, że poddałeś się, odpuściłeś. Może być tak, że straciłeś ochotę na życie. Może być tak, że nie widzisz celu, przestałeś szukać sensu. Może być tak, że nie wiesz w którą stronę dalej pójść. Krytykując życie nie masz jednak pojęcia, że... może być tak, iż los chce Ci podarować coś lepszego. Pragnie zaoferować Ci większy prezent. Ma ochotę obdarzyć Cię największym szczęściem Twojego życia. Nie hamuj tego. Nie odmawiaj.
— N. Belcik

July 08 2017

ain
23:18
Na jak długo musiałabym zniknąć, żebyś poczuł, że Ci mnie brakuje?
22:53

Jakie to dziwne być świadomym swojego zepsucia psychicznego

Reposted fromshitsuri shitsuri viaspokodama spokodama
ain
22:53
3164 5efa 420
Reposted fromgreens greens viaarwenan1 arwenan1
ain
22:44
Pozwól sobie na słabości. Nie musisz być perfekcyjna. Pieprz to. A potem odetchnij.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viaajmaga ajmaga
ain
22:39
6660 0626 420
Reposted fromwieczyslaw wieczyslaw viawildgirl wildgirl

July 07 2017

ain
23:45
4177 a98c 420
Reposted fromheartbreak heartbreak viaRani Rani
ain
23:41
– A poważnie mówiąc, w czym jesteś dobry?
– Nie ma czegoś takiego. Są rzeczy, które lubię.
— Haruki Murakami - Norwegian Wood
Reposted fromnorwegianwoods norwegianwoods viaRani Rani
ain
23:41
Nie chciałam nic więcej poza tym, by ta relacja po prostu przetrwała te wszystkie próby, na które ją oboje wystawiliśmy.
— Tumblr
Reposted fromSalute Salute viagabunia gabunia
ain
16:16
6732 5691 420
Reposted fromlakonika lakonika viamiimi miimi
16:05

July 06 2017

ain
22:19
ain
22:17
2130 d231 420
Reposted fromwhatu whatu viawarkocz warkocz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl