Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 03 2017

14:49
ain
14:48
Najpiękniejsze uczucie? Czuć się potrzebnym. Nic temu nie dorówna.
— dokładnie.
Reposted fromchocoway chocoway viaEtien Etien

December 02 2017

ain
18:01
Nie jestem niczyim światem, oczkiem w głowie, całym życiem.
Bywam dodatkiem. Nic nie znaczącym. Na nudę. Na chwilę.
— dodatek
Reposted fromdepresja depresja viaGunToRun GunToRun
18:01
9742 c7e8 420
Reposted frombrumous brumous viaGunToRun GunToRun
17:59
Zdaje się, że tej dziewczynie potrzeba tysiąca przytuleń, by wymazać cały smutek, który niesie na swoich ramionach.
— Jessica Sorensen
(via kololowanki23)
Reposted fromdivi divi viaszyszka016 szyszka016

November 24 2017

10:19
9136 9d8a 420
Reposted fromSuzi Suzi viajanuschytrus januschytrus
10:18
Czasem mam problem i nikomu nic nie mówię, czasem po prostu nie chcę, lecz częściej nie umiem.
— (via wielkiimarzyciel)
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viaaniamy aniamy

October 28 2017

22:46
6991 9bba 420

kellyelainesmith:

paul and kirsten in philadelphia, may 2017

by kelly smith

more on the blog

Reposted fromlady-of-theflowers lady-of-theflowers viazorza zorza
ain
22:44
3564 bd0b 420
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viakaktu kaktu
ain
22:43
ain
22:43
3985 c2cd 420
ain
22:42
1219 51bb 420
Reposted fromrandoom randoom viavogel vogel

October 27 2017

ain
21:10
21:04
2296 4b30 420
Reposted fromtwice twice vialexxie lexxie
ain
21:04
9327 62a0 420
ain
20:41
6136 8b11 420
Reposted fromtost tost viahoneybunny honeybunny

September 27 2017

ain
10:47
Reposted frombluuu bluuu viaBalladyna Balladyna
ain
08:04
4319 b622 420
Reposted fromnyaako nyaako viaczarny czarny

September 19 2017

ain
19:51
7322 6799 420
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality vialenifca lenifca

September 12 2017

ain
22:14
Co jakiś czas, absolutnie mimowolnie, ktoś uczy nas czegoś o nas samych.
— Ian McEwan
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaoutoflove outoflove
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl