Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 22 2017

ain
18:20
9043 1c71 420
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viajnna jnna
ain
18:19
“ Mam wrażenie, że ja pamiętam o innych ludziach dłużej, niż oni pamiętają o mnie. ”
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromzoou zoou viaszarakoszula szarakoszula
ain
18:19
4037 bd30 420
Reposted fromsoSad soSad viaszarakoszula szarakoszula
18:17
ain
18:13
3174 7cb7 420
Reposted fromoblivious oblivious viacoolstorybro23 coolstorybro23
ain
18:09
6262 0c42 420
Reposted fromcheersbaby cheersbaby vialovemeplease lovemeplease
ain
18:08
Byłeś wystarczająco silny, by trzymać mnie w ramionach, gdy walił się świat dokoła.
Byłeś wystarczająco delikatny, by pocałunkiem witać mnie w każdy nowy dzień.
Byłeś wystarczająco heroiczny, by reanimować mnie, gdy umierałam od środka.
Byłeś wystarczająco męski, by wprowadzić mnie w świat intymności.
Byłeś wystarczający, by nieustannie być obok.

Tylko ja nie byłam wystarczająco pewna siebie, by uwierzyć, że chcesz takiej codzienności.
— Lizz Murphy (pensieve.soup.io)
Reposted frompensieve pensieve viaOnly2you Only2you

May 20 2017

20:31
ain
19:22
Tak, możesz być wszystkim dla mnie. Wierzę w ciebie i wierzyłam od pierwszej chwili naszego poznania. Możesz wszystko zmienić, wszystko ze mnie zrobić, co zechcesz. Tylko chciej tego i kochaj mnie bardzo. Mnie trzeba strasznie, bez pamięci kochać i trzymać z całej siły. Inaczej nie ma mnie. Ginę czasem nawet sama dla siebie. Sama siebie nie znam w takich chwilach.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
ain
19:05
i think it’s important to realize you can miss something,
but not want it back.
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamoniczkuu moniczkuu

May 17 2017

ain
20:07
Reposted fromkrzysk krzysk viaxmonroex xmonroex
ain
20:06
19:44
6242 43a9 420
Reposted fromLittleJack LittleJack viashampain shampain

May 14 2017

ain
22:16

Akceptacja to największy komplement, jaki można otrzymać.

— Maciej Frączyk "Zeznania Niekrytego Krytyka"
Reposted frompusiek pusiek viasleepingsickness sleepingsickness
ain
22:16
2908 f3d8 420
Reposted fromzungud zungud viakyszz kyszz
22:14
0739 423c 420

Lovers and Lautrec by Joseph Lorusso

Reposted frommymajo mymajo viaSapereAude SapereAude
ain
22:13
Tak, możesz być wszystkim dla mnie. Wierzę w ciebie i wierzyłam od pierwszej chwili naszego poznania. Możesz wszystko zmienić, wszystko ze mnie zrobić, co zechcesz. Tylko chciej tego i kochaj mnie bardzo. Mnie trzeba strasznie, bez pamięci kochać i trzymać z całej siły. Inaczej nie ma mnie. Ginę czasem nawet sama dla siebie. Sama siebie nie znam w takich chwilach.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
Reposted fromlittlefool littlefool viaioiooo ioiooo

May 13 2017

21:16
20:31
7422 a610 420
Reposted fromczarnycukier czarnycukier vianosmile nosmile
ain
20:30
9781 1213 420
Reposted fromvaka vaka viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl