Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 24 2017

ain
23:29
Ciekawa jestem co mówisz , gdy ktoś pyta o mnie.
ain
23:29
Jeśli chcesz, żeby wszystko zaczęło się w końcu układać musisz sama o to zadbać. Wyjaśnij wszystkie niejasne sytuacje, wyciągnij wnioski z błędów. Tylko w ten sposób będziesz mogła ruszyć do przodu. Nie pozwól przykuć się swoim lękom do jednego miejsca w życiu.
— brzmi jak dobry plan.
Reposted frommadsounds madsounds viaeternaljourney eternaljourney
ain
23:29
5640 c91f 420
Przed państwem Królowa Poświatowska.
Reposted fromcurlydreamer curlydreamer viamesoute mesoute

June 23 2017

23:32
ain
14:33
Reposted fromtwice twice viapuszka puszka
ain
14:32
2261 fbd2 420
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaIMS IMS

June 21 2017

ain
21:10
KAŻDY SIĘ WSTYDZI.
KAŻDY SIĘ WSTYDZI TRZECH RZECZY.
ŻE NIE JEST ŁADNY.
ŻE ZA MAŁO WIE.
I ŻE NIEWYSTARCZAJĄCO DOBRZE RADZI SOBIE W ŻYCIU.
KAŻDY.
— Małgorzata Halber, "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromrainbowside rainbowside viadontforgot dontforgot
21:00
7493 09f9 420
Reposted fromsowrongitsrosie sowrongitsrosie viamayamar mayamar
ain
20:46
1531 2f46 420
Reposted fromModeleczka Modeleczka viancmsp ncmsp
20:28
20:26
20:25
3152 b2dd 420
ain
20:14
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viaEtien Etien

June 20 2017

ain
20:42
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viahormeza hormeza
ain
19:49

June 19 2017

ain
16:19
3824 3f55 420
Reposted fromnotallaboutbritish notallaboutbritish viamiimi miimi
ain
16:19
ain
14:09
Czasem leżę w trawie i wcale mnie nie widać - mruknął Osiołek - i świat jest taki ładny. A potem ktoś przychodzi i pyta : “Jak się dziś czujesz?” i zaraz okazuje się, że okropnie.
— Osiołek “Kubuś Puchatek”
Reposted fromNoWindOnlyQuiet NoWindOnlyQuiet viashitsuri shitsuri
ain
14:08
Mylnie sądzimy, że jeśli nasi partnerzy nas kochają, to będą reagować i zachowywać się w określony sposób. Taki sam, w jaki my reagujemy i zachowujemy się, gdy kogoś kochamy. 
— Mężczyźni są z Marsa kobiety z Wenus
Reposted fromTryToRememberrr TryToRememberrr viashitsuri shitsuri
ain
14:08
3926 a017 420
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viasevek sevek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl